Welkom bij onze blog

Tangram zorgadviseurs is als adviesbureau werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg. Onderzoek, beleids- en organisatieadvies vormen onze kernactiviteiten. Specifieke aandachtsgebieden hierbij zijn het ontwerp, de samenhang en de toegankelijkheid van het zorgstelsel, inclusief de gevolgen voor zorgaanbieders. Het bureau bestaat uit drie adviseurs die regelmatig bij elkaar komen om opdrachten en ontwikkelingen te bespreken.

Wat wij willen

Met deze blog willen wij samen met opdrachtgevers en organisaties in de zorg thema’s aan de orde stellen rond de organisatie van de zorg. De discussies zijn gericht op verbetering van de zorg geleverd vanuit de optiek van de organisatie en de eindgebruiker. Maatwerk, betrokkenheid en het vinden van respectvolle oplossingen vormen dan ook onze leidraad.